Søke forbrukslån

Forbrukslån eller SMS-lån

Når du behøver store penger raskt kan det være vanskelig å vite hvilken lånetypen du skal søke om. Det avgjørende for kunden er å vite hva man trenger lånte penger til og når, samt hva den enkleste søknadsmåten er. Vi viser deg forskjellen mellom forbrukslån og SMS-lån slik at du kan søke om den lånetypen som passer deg best.

Begrepene og vilkårene er mange selv om de to lånetypene virker like. Du bør derfor undersøke alle muligheter og søke om lån i flere banker samtidig for å få de beste vilkårene. Risikoen er alltid den samme: at man låner mer enn man evner å betale tilbake, at renten øker og at man ikke klarer å holde seg til nedbetalingstiden.

I Norge er det forbrukslån eller mindre smålån det er vanligst å søke om. SMS-lån i ordets rette forstand tilbys ikke lenger, men kalles smålån av de fleste tilbydere. Det at de fleste eier og bruker kredittkort forklarer også noe av lånetrenden sammenlignet med naboland hvor SMS-lån er mer utbredt.

SMS-lån

Som et mindre forbrukslån — SMS-lånet er et begrep og en lånemetode opprinnelig fra Sverige hvor man fikk innvilget et lån via nettopp tekstmelding. Forskjellen fra forbrukslånet er en søknadsprosess med lav responstid, mindre krav til søker og muligheten til å sette lånet på vent. Det til tross for at totalkostnaden på lånet øker. Kunden sender en søknad digitalt og får pengene inn på konto umiddelbart. Målgruppen er ofte unge mennesker som trenger ekstra penger raskt som nyutdannede, studenter, førstegangstjenestegjørende i militæret eller ansatte med et midlertidig ansettelsesforhold.

 • Digital søknadsmetode og signering med BankID
 • Kort og fleksibel nedbetalingsramme
 • Låneramme på mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Høyere totale kostnader
 • Effektiv rente kan ligge på mellom 100 og 400 prosent
 • Utstedes hverken med sikkerhet i bolig eller pant i eiendeler
 • Bankene vurderer lånesøknad i henhold til inntekt
 • Søker må være minimum 18 år
 • Ha minst 120 000 kroner i årlig inntekt

Forbrukslån

Forbrukslånet er et mest vanlige usikrede lånet som tas opp i Norge. Et forbrukslån kan brukes til å dekke uforutsette utgifter eller benyttes som refinansiering av annen gjeld. Forbrukslån gir mer forutsigbarhet og kontroll enn mindre smålån.

Målgruppen er personer som trenger ekstra penger for å dekke store kostnader som reparasjoner, bryllup eller store kjøp som møbler og hvitevarer. Ved mindre prosjekter bør SMS-lån velges. Du kan også få en medlånetaker til å søke sammen med deg som øker sjansen for at lånet innvilges.

 • Digital søknad hos bestemte banker eller lånemeglere
 • Låneramme på inntil 600 000 kroner
 • Effektiv rente i gjennomsnitt 14,5 %
 • Gjerne en høyere aldersgrense, 20 år eller mer
 • Nedbetalingstid på maksimalt fem år, men kan innvilges inntil 15 år
 • Krav om en fast årlig inntekt på minst 120 000 kroner
 • Må ha vært fast bosatt i Norge i minst tre år, fordel om du har bodd på samme adresse
 • Kan ikke låne mer enn fem ganger årlig inntekt
 • Må tåle en renteøkning på 5 %
 • Bankene tar også livsopphold med i vurderingen av lånesøknad

Felles for forbrukslån og SMS-lån

Forbrukslån og SMS-lån er begge lån uten sikkerhet i egenkapital eller personlige eiendeler. Bankene stiller ikke krav om garanti for lånet, og legger heller ingen føringer for hvordan lånene kan benyttes. De er begge fleksible med tanke på både lånesum og nedbetalingstid, og hovedforskjellen ligger i størrelsen på lånerammen og lengden på nedbetalingstiden.

Uansett hvilken av lånetypene du søker om må du gjennom en kredittsjekk. Her tar bankene er sjekk av din personlige økonomi, og gjør en vurdering av deg som låntaker. Jo bedre du scorer på denne sjekken, jo større er sannsynligheten for at du får innvilget lånet. Kravene som stilles til låntaker varierer, både mellom låntypene og lånetilbyderne.

Eksempel på lånetilbud og kostnad

SMS-lån og forbrukslån har ulike vilkår knyttet til dem. Forbrukslånet regnes som et rimeligere alternativ, på grunn av renter og gebyrer.

SMS-lån:

 • 65 000 kroner over 5 år
 • Nominell rente 19,06 %
 • Effektiv rente 22,91 %
 • Kostnad 40 077 kroner
 • Totalt 105 077 kroner
 • Etableringsgebyr 695 kroner og termingebyr 45 kroner

Forbrukslån:

 • 65 000 kroner over 5 år
 • Nominell rente 12,95 %
 • Effektiv rente 14,32 %
 • Kostnad 24 660 kroner
 • Totalt 89 660 kr
 • Etableringsgebyr 750 kroner og termingebyr 45 kroner

Hvordan velge det beste lånet

Når det kommer til lån uten sikkerhet finnes det flere ulike aktører på markedet, og det er stor konkurranse om kundene. Dette er positivt for låntaker, da bankene gjerne vil ha deg som låntaker og finner måter for å gi bedre vilkår enn andre banker. Du bør derfor alltid sammenligne de ulike lånemulighetene før du tar valget.

Ulike banker stiller også ulike krav, og avslag hos en bank betyr ikke avslag hos alle banker. SMS-lån og forbrukslån er begge potensielle alternativer til lån, og hva som er det beste avhenger av hvor mye du har behov for å låne, og hvor raskt du kan nedbetale lånet. Uansett formål, velg det lånet som har de beste vilkårene og de laveste totale kostnadene.

You May Also Like