Søke forbrukslån

Forbrukslån eller SMS-lån

Når du behøver store penger raskt kan det være vanskelig å vite hvilken lånetypen du skal søke om. Det avgjørende for kunden er å vite hva man trenger lånte penger til og når, samt hva den enkleste søknadsmåten er. Vi viser deg forskjellen mellom forbrukslån og SMS-lån slik at du kan søke om den lånetypen som passer deg best.

Begrepene og vilkårene er mange selv om de to lånetypene virker like. Du bør derfor undersøke alle muligheter og søke om lån i flere banker samtidig for å få de beste vilkårene. Risikoen er alltid den samme: at man låner mer enn man evner å betale tilbake, at renten øker og at man ikke klarer å holde seg til nedbetalingstiden.

I Norge er det forbrukslån eller mindre smålån det er vanligst å søke om. SMS-lån i ordets rette forstand tilbys ikke lenger, men kalles smålån av de fleste tilbydere. Det at de fleste eier og bruker kredittkort forklarer også noe av lånetrenden sammenlignet med naboland hvor SMS-lån er mer utbredt.

SMS-lån

Som et mindre forbrukslån — SMS-lånet er et begrep og en lånemetode opprinnelig fra Sverige hvor man fikk innvilget et lån via nettopp tekstmelding. Forskjellen fra forbrukslånet er en søknadsprosess med lav responstid, mindre krav til søker og muligheten til å sette lånet på vent. Det til tross for at totalkostnaden på lånet øker. Kunden sender en søknad digitalt og får pengene inn på konto umiddelbart. Målgruppen er ofte unge mennesker som trenger ekstra penger raskt som nyutdannede, studenter, førstegangstjenestegjørende i militæret eller ansatte med et midlertidig ansettelsesforhold.

 • Digital søknadsmetode og signering med BankID
 • Kort og fleksibel nedbetalingsramme
 • Låneramme på mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Høyere totale kostnader
 • Effektiv rente kan ligge på mellom 100 og 400 prosent
 • Utstedes hverken med sikkerhet i bolig eller pant i eiendeler
 • Bankene vurderer lånesøknad i henhold til inntekt
 • Søker må være minimum 18 år
 • Ha minst 120 000 kroner i årlig inntekt

Forbrukslån

Forbrukslånet er et mest vanlige usikrede lånet som tas opp i Norge. Et forbrukslån kan brukes til å dekke uforutsette utgifter eller benyttes som refinansiering av annen gjeld. Forbrukslån gir mer forutsigbarhet og kontroll enn mindre smålån.

Målgruppen er personer som trenger ekstra penger for å dekke store kostnader som reparasjoner, bryllup eller store kjøp som møbler og hvitevarer. Ved mindre prosjekter bør SMS-lån velges. Du kan også få en medlånetaker til å søke sammen med deg som øker sjansen for at lånet innvilges.

 • Digital søknad hos bestemte banker eller lånemeglere
 • Låneramme på inntil 600 000 kroner
 • Effektiv rente i gjennomsnitt 14,5 %
 • Gjerne en høyere aldersgrense, 20 år eller mer
 • Nedbetalingstid på maksimalt fem år, men kan innvilges inntil 15 år
 • Krav om en fast årlig inntekt på minst 120 000 kroner
 • Må ha vært fast bosatt i Norge i minst tre år, fordel om du har bodd på samme adresse
 • Kan ikke låne mer enn fem ganger årlig inntekt
 • Må tåle en renteøkning på 5 %
 • Bankene tar også livsopphold med i vurderingen av lånesøknad

Felles for forbrukslån og SMS-lån

Forbrukslån og SMS-lån er begge lån uten sikkerhet i egenkapital eller personlige eiendeler. Bankene stiller ikke krav om garanti for lånet, og legger heller ingen føringer for hvordan lånene kan benyttes. De er begge fleksible med tanke på både lånesum og nedbetalingstid, og hovedforskjellen ligger i størrelsen på lånerammen og lengden på nedbetalingstiden.

Uansett hvilken av lånetypene du søker om må du gjennom en kredittsjekk. Her tar bankene er sjekk av din personlige økonomi, og gjør en vurdering av deg som låntaker. Jo bedre du scorer på denne sjekken, jo større er sannsynligheten for at du får innvilget lånet. Kravene som stilles til låntaker varierer, både mellom låntypene og lånetilbyderne.

Eksempel på lånetilbud og kostnad

SMS-lån og forbrukslån har ulike vilkår knyttet til dem. Forbrukslånet regnes som et rimeligere alternativ, på grunn av renter og gebyrer.

SMS-lån:

 • 65 000 kroner over 5 år
 • Nominell rente 19,06 %
 • Effektiv rente 22,91 %
 • Kostnad 40 077 kroner
 • Totalt 105 077 kroner
 • Etableringsgebyr 695 kroner og termingebyr 45 kroner

Forbrukslån:

 • 65 000 kroner over 5 år
 • Nominell rente 12,95 %
 • Effektiv rente 14,32 %
 • Kostnad 24 660 kroner
 • Totalt 89 660 kr
 • Etableringsgebyr 750 kroner og termingebyr 45 kroner

Hvordan velge det beste lånet

Når det kommer til lån uten sikkerhet finnes det flere ulike aktører på markedet, og det er stor konkurranse om kundene. Dette er positivt for låntaker, da bankene gjerne vil ha deg som låntaker og finner måter for å gi bedre vilkår enn andre banker. Du bør derfor alltid sammenligne de ulike lånemulighetene før du tar valget.

Ulike banker stiller også ulike krav, og avslag hos en bank betyr ikke avslag hos alle banker. SMS-lån og forbrukslån er begge potensielle alternativer til lån, og hva som er det beste avhenger av hvor mye du har behov for å låne, og hvor raskt du kan nedbetale lånet. Uansett formål, velg det lånet som har de beste vilkårene og de laveste totale kostnadene.

Søke forbrukslån

Slik får du lån uten sikkerhet på dagen

Det kan være flere grunner til at vi ønsker å få utbetalt et lån så raskt som mulig. Det kan være vi ønsker å slå til på et godt tilbud, eller vi har regninger som er på vei til inkasso. Med den utviklingen som har vært, trenger vi ikke lenger vente lang tid på et lån. Både søkeprosessen og utbetalingen til din konto kan skje relativt raskt. Men hva om du trenger pengene på kontoen i dag? Dette er mer usikkert, men det er steg du selv kan ta for å øke sjansen.

Hva er lån uten sikkerhet?

Lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån, er et lån du får uten at banken tar pant i din eiendel eller bolig. Du stiller heller ikke med kausjonist. Banken har da ingen garanti for lånebeløpet, som betyr at banken tar en større risiko ved å innvilge deg lånet. Som et resultat av dette, må du som forbruker betale en høyere rente. Lånesummen på denne type lån er vanligvis på maks 500 000 kr. Det finnes tilbydere som gir opptil 600 000 kr, mens andre tilbyr kun mindre beløp. Nedbetalingstiden på usikrede lån er på opp mot fem år.

Er det mulig å få lån uten sikkerhet på dagen?

Det er mange tilbydere som spesifikt reklamerer for forbrukslån på dagen eller til og med lån på minuttet. Denne type lån kalles ofte smålån, og er på opp mot 70 000 kr. Et annet uttrykk er mikrolån når det er snakk om summer på rundt 5 000 kr. I realiteten kan ingen garantere at du får et lån samme dag som du søker.

I praksis betyr lån på dagen at du får svar på din søknad innen 24 timer. Dette er som regel tilfelle med forbrukslån generelt, og dermed ikke eksklusivt for aktører som tilbyr lån på dagen. I mange tilfeller får du svar i løpet av svært kort tid. Søker du om større summer, for eksempel 500 000 kr, kan det være behandling av søknaden tar litt lenger tid.

Hva skjer etter at jeg søker?

Banker plikter alltid å gjennomføre en kredittvurdering på alle søknader. Dette er uavhengig av lånesum. Det betyr at selv om du søker om 5 000 kr, gjennomfører banken en kredittvurdering. Dette er en gjennomgang av inntekt, gjeld og betalingsanmerkninger. Som regel skjer denne prosessen automatisk. Dersom du blir vurdert betalingsdyktig, får du beskjed om at du har fått innvilget lånet. Da får du også vite hvilken lånesum, rentesats og nedbetalingstid du får.

Etter at du får tilbud om lån, kan du godta tilbudet. Fra du godkjenner kan det gå 1-2 virkedager før lånesummen er på konto. Dersom du da godtar et lånetilbud sent fredag, kan det være du ikke har pengene på konto før tirsdag. I noen tilfeller kan du derimot få pengene samme dagen som du søker. Det finnes måter du selv kan øke sjansene for dette.

Søk elektronisk på lån uten sikkerhet

Først bør du finne en tilbyder som spesifiserer at du får svar innen 24 timer. Når du søker, går prosessen raskere om du søker elektronisk. De fleste tilbydere legger opp til dette. Da fyller du ut et skjema på nettet, og signerer med Bank-ID. Når du signerer med Bank-ID, kan banken hente inn relevant dokumentasjon elektronisk. Da går kredittvurdering og behandling av søknaden raskere.

Søk tidlig på morgenen

Banken har daglige frister for utbetaling av penger. Desto tidligere du får godkjent tilbud, desto større er sjansen for å få utbetalt penger samme dag. Får du godkjent søknad før klokken 13, har du god sjanse for å få lånet i løpet av dagen. Det er likevel viktig å påpeke at du ikke er garantert dette.

Du må vurderes betalingsdyktig for å få lån uten sikkerhet

Økonomien din er ikke realistisk å få endret på dagen. Banken må vurdere om du er betalingsdyktig. Har du for eksempel en betalingsanmerkning, får du ikke lån uten sikkerhet før du har fått slettet denne. Dette gjør du ved å betale skyldig beløp. I tillegg er du nødt til å ha stor nok inntekt til å greie å betjene lånet.

Andre vurderinger

Det kan være lett å bare fokusere på hvor raskt du kan få pengene. Dette kan føre til et unødvendig dyrt lån. Bruk alltid litt tid på å sammenligne effektiv rente mellom de ulike tilbyderne. I tillegg bør du planlegge godt hvor mye penger du trenger, og ikke låne mer enn dette. Det er stor forskjell på hvor dyrt et lån kan være. Ikke gå i fella med å bare søke på det første lånet du finner. Det kan ende med at du må betale mer for dette senere.

Til slutt

Ingen kan garantere deg at du får lån uten sikkerhet samme dag som du søker. Du øker derimot sjansen om du søker elektronisk, og tidlig på dagen. Viktigere enn hvor raskt du får pengene, er hvilke betingelser du får. Det kan være tusenvis å spare på å bruke litt tid på å finne et rimelig lån.

Søke forbrukslån

Hvordan betale ned forbrukslånet raskest mulig

Det er en kjensgjerning at det går raskere å bruke et lån, enn det er å betale det ned. Av og til kan det å bli gjeldfri virke som en fjern drøm. Man vet forbrukslånet blir nedbetalt, men man ser også alle renteutgiftene gå ut av konto hver måned. Det er naturlig å ønske å bli kvitt dyr forbruksgjeld så raskt som mulig. Er du motivert for dette, er der noen steg du selv kan ta.

Få oversikt over forbrukslånet

Å få oversikt over alle lån er det første du bør gjøre. Dette inkluderer totalt lånebeløp, og hvor mye du betaler på lån hver måned. Har du flere forbrukslån bør du få oversikt over lånebeløp og kostnader på hvert lån. Sjekk hvor mye du faktisk betaler i avdrag på de ulike lånene. Betaler du nok til at lånebeløpet faktisk blir redusert?

Du bør også finne ut hvor mye du betaler i rente og gebyr på hvert av lånene. Sjekk så om du har mulighet til å refinansiere gjelden din. Dette kan blant annet gjøres ved å utvide lånerammer for boliglånet. Dette er det klart billigste alternativet, men er ikke aktuelt for alle.

Et annet alternativ er å refinansiere med et annet forbrukslån. Da må du finne et forbrukslån med bedre lånebetingelser enn det du har. Lånesummen her bør være stor nok til å erstatte alle dyre lån du har. Dette er et enkelt grep for å gjøre selve lånekostnadene mindre. Er lånekostnadene mindre, kan du bruke mer penger på avdrag.

Få oversikt over egen økonomi

De fleste av oss vet ikke helt alt vi bruker penger på. Lønnen kommer, penger blir trukket fra konto, og plutselig venter vi på neste lønning. Sett deg ned og lag en oversikt over alt som kommer inn på konto og alt som går ut. Hvilke utgifter er faste, nødvendige utgifter. Hvilke utgifter er mer unødvendig forbruk. Se etter rom i økonomien til å øke nedbetaling på forbrukslånet

Finn motivasjon til å betale ned forbrukslånet

Å betale ned lån raskere krever at du kutter ned på enkelte andre ting. Dersom vi må ofre noe, trenger vi å være bevisst på hvorfor vi gjør det. Kanskje holder det å regne ut hvor mye penger du kan spare. Kanskje er det motivasjon nok å vite hvor mye tidligere du blir gjeldfri. En kalkulator som dette kan hjelpe deg på veg.

Lag en plan

Når du har oversikt og motivasjon, er det på tide å planlegge nedbetaling. Ett spørsmål som kan være greit å stille seg er når du ønsker å bli gjeldfri. Pass på å sette en realistisk tidsramme. Å lage en plan du ikke vil greie å følge vil aldri ha noe for seg.

Deretter bør du lage et budsjett. Basert på oversikten du lagde, kan du se etter hvilke utgifter du kan kutte. Spiser du mye ute? Har du mange abonnent på strømmetjenester? Bruker du mer penger på klær enn nødvendig? Uansett hva som gjelder for deg, finner du sannsynlig utgifter du kan redusere.

I tillegg kan du vurdere en ekstrajobb. Dette er ikke aktuelt for alle, men økt inntekt vil definitivt hjelpe.

Når dette er gjort bør du ha en oversikt over hvor mye du kan betale i låneutgifter i måneden. Deretter øker du enten terminbeløp du betaler på lånet, eller betaler inn ekstra. Sjekk betingelsene på akkurat ditt lån. Det er viktig at ekstra nedbetaling gir kortere nedbetalingstid, og ikke mindre månedskostnad.

Avslutningsvis om forbrukslån

Det kan først virke som tungt arbeid å bli fri for forbrukslån. Med litt oversikt, og motivasjon til å minske utgifter er det fullt oppnåelig. Undersøk også mulighet for refinansiering. Selve lånebeløpet må alltid tilbakebetales, men der kan være mye å spare på rente og gebyr.
Alt dette vil være med på å bedre økonomien i det lange løp. Da blir pengene som nå går til å betale gjeld fristilt til andre ting.