søkforbrukslån.net

Søke forbrukslån

Hvordan betale ned forbrukslånet raskest mulig

Det er en kjensgjerning at det går raskere å bruke et lån, enn det er å betale det ned. Av og til kan det å bli gjeldfri virke som en fjern drøm. Man vet forbrukslånet blir nedbetalt, men man ser også alle renteutgiftene gå ut av konto hver måned. Det er naturlig å ønske å bli kvitt dyr forbruksgjeld så raskt som mulig. Er du motivert for dette, er der noen steg du selv kan ta.

Få oversikt over forbrukslånet

Å få oversikt over alle lån er det første du bør gjøre. Dette inkluderer totalt lånebeløp, og hvor mye du betaler på lån hver måned. Har du flere forbrukslån bør du få oversikt over lånebeløp og kostnader på hvert lån. Sjekk hvor mye du faktisk betaler i avdrag på de ulike lånene. Betaler du nok til at lånebeløpet faktisk blir redusert?

Du bør også finne ut hvor mye du betaler i rente og gebyr på hvert av lånene. Sjekk så om du har mulighet til å refinansiere gjelden din. Dette kan blant annet gjøres ved å utvide lånerammer for boliglånet. Dette er det klart billigste alternativet, men er ikke aktuelt for alle.

Et annet alternativ er å refinansiere med et annet forbrukslån. Da må du finne et forbrukslån med bedre lånebetingelser enn det du har. Lånesummen her bør være stor nok til å erstatte alle dyre lån du har. Dette er et enkelt grep for å gjøre selve lånekostnadene mindre. Er lånekostnadene mindre, kan du bruke mer penger på avdrag.

Få oversikt over egen økonomi

De fleste av oss vet ikke helt alt vi bruker penger på. Lønnen kommer, penger blir trukket fra konto, og plutselig venter vi på neste lønning. Sett deg ned og lag en oversikt over alt som kommer inn på konto og alt som går ut. Hvilke utgifter er faste, nødvendige utgifter. Hvilke utgifter er mer unødvendig forbruk. Se etter rom i økonomien til å øke nedbetaling på forbrukslånet

Finn motivasjon til å betale ned forbrukslånet

Å betale ned lån raskere krever at du kutter ned på enkelte andre ting. Dersom vi må ofre noe, trenger vi å være bevisst på hvorfor vi gjør det. Kanskje holder det å regne ut hvor mye penger du kan spare. Kanskje er det motivasjon nok å vite hvor mye tidligere du blir gjeldfri. En kalkulator som dette kan hjelpe deg på veg.

Lag en plan

Når du har oversikt og motivasjon, er det på tide å planlegge nedbetaling. Ett spørsmål som kan være greit å stille seg er når du ønsker å bli gjeldfri. Pass på å sette en realistisk tidsramme. Å lage en plan du ikke vil greie å følge vil aldri ha noe for seg.

Deretter bør du lage et budsjett. Basert på oversikten du lagde, kan du se etter hvilke utgifter du kan kutte. Spiser du mye ute? Har du mange abonnent på strømmetjenester? Bruker du mer penger på klær enn nødvendig? Uansett hva som gjelder for deg, finner du sannsynlig utgifter du kan redusere.

I tillegg kan du vurdere en ekstrajobb. Dette er ikke aktuelt for alle, men økt inntekt vil definitivt hjelpe.

Når dette er gjort bør du ha en oversikt over hvor mye du kan betale i låneutgifter i måneden. Deretter øker du enten terminbeløp du betaler på lånet, eller betaler inn ekstra. Sjekk betingelsene på akkurat ditt lån. Det er viktig at ekstra nedbetaling gir kortere nedbetalingstid, og ikke mindre månedskostnad.

Avslutningsvis om forbrukslån

Det kan først virke som tungt arbeid å bli fri for forbrukslån. Med litt oversikt, og motivasjon til å minske utgifter er det fullt oppnåelig. Undersøk også mulighet for refinansiering. Selve lånebeløpet må alltid tilbakebetales, men der kan være mye å spare på rente og gebyr.
Alt dette vil være med på å bedre økonomien i det lange løp. Da blir pengene som nå går til å betale gjeld fristilt til andre ting.

Søke forbrukslån

Forbrukslån til bil

Å kjøpe bil kan bli dyrt, uavhengig av om du kjøper ny eller brukt bil. Den tradisjonelle løsninger er å ta opp billån. Dette har lavere rente, men lang nedbetalingstid. Et alternativ til finansiering av bilkjøp er forbrukslån. Dette lånet er fleksibelt og kan benyttes slik du selv ønsker. Om forbrukslån er lønnsomt for bilkjøp eller ikke, det er en annen vurderingssak.

Fakta om forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet, hvor bankene ikke stiller krav til verken sikkerhet eller bruk. Hva du ønsker å bruke lånet til er opp til deg, og påvirker ikke bankens vurdering av lånesøknaden. Siden du ikke stiller med sikkerhet tar bankene en økt risiko. Dette betyr i praksis at lånet blir dyrere for forbrukerne.

 • Lån mellom 5 000 og 600 000 kroner
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt mellom 14 % og 15 %
 • Ingen krav fra banken
 • Populært brukt til finansiering av ferie, oppussing og investering
 • Kan og benyttes som lån til refinansiering
 • Maksimal nedbetalingstid på 5 år, med unntak av refinansiering

Finansiering av bilkjøp

Skal du kjøpe deg ny bil kan dette finansieres på to måter, enten med oppsparte midler eller med lån. Når det kommer til lån har du to muligheter, nemlig billån eller forbrukslån. Begge lånene er gode alternativer til finansiering av bilkjøp.

Forbrukslån

Med forbrukslån har du større frihet. Siden banken ikke krever sikkerhet, vil den ikke ta pant i bilen. Dette betyr og at du ikke behøver å ha full kaskoforsikring på bilen. Hvilke vilkår du får påvirkes heller ikke av bilens stand, alder eller kjørelengde.

 • Ingen krav til egenkapital
 • Kortere nedbetalingstid
 • Høyere rente, gjennomsnittlig 14,5 %
 • Billigere forsikring
 • Selge bilen uten å måtte innløse pant

Billån

Billånet skal brukes til dette ene formålet, å kjøpe bil. Bankene gjør en vurdering av både økonomi og bilens tilstand før de tilbyr lån. Her kan bankene også kreve en lenger nedbetalingstid enn du ønsker. Hva slags vilkår du får på lånet avhenger også av bilen, og om du kjøper miljøvennlig eller ikke.

 • Kan få fullfinansiering
 • Nedbetalingstid opp mot 10 år
 • Lavere rente, gjennomsnittlig på 5 %
 • Krav til kasko forsikring
 • Lånevilkår påvirkes av bilens stand
 • Kan ikke finansiere alle bilkjøp

Oppsummering

Før du avgjør hvilket lån du skal benytte deg av, er det viktig å sammenligne tilbudene. Med en lånekalkulator kan du se hvor mye lånet vil koste, både totalt og bare renter. På denne måten ser du hvilket lån som gir den beste avkastningen. Husk at bilen taper seg i verdi raskt, og kort nedbetalingstid er derfor anbefalt.

Søke forbrukslån

Forbrukslån for å betale gjeld – lønner det seg?

Forbrukslån er betegnelsen for all usikret gjeld. Det inkluderer både de tradisjonelle forbrukslånene, kredittkort og andre kredittrammer du har fått innvilget. Det er lett å miste oversikten om du har usikret gjeld hos mange lånutstedere. I enkelte tilfeller kan det lønne seg å betale ned gjelden med et nytt forbrukslån.

Forbrukslån og vilkår

De ulike formene for forbrukslån spriker stort i vilkårene. For eksempel er det svært mye dyrere å ta opp et mikrolån enn et vanlig forbrukslån. Felles for all usikret gjeld er at de ikke stiller krav til sikkerhet eller bruksområde for pengene du låner. Du kan derfor benytte et nytt forbrukslån for å betale ned eksisterende gjeld. Skal du erstatte gjeld med et nytt lån, bør du derimot ha kjennskap til de ulike vilkårene.

Forbrukslån

 • Lånebeløp er ofte maksimalt 500 000 eller 600 000 kroner
 • Renten ligger vanligvis på 10 % til 15 %
 • Nedbetalingstid er maksimalt fem år

Kredittkort

 • De fleste banker gir maksimalt mellom 50 000 kroner og 150 000 kroner i kredittgrense
 • Rente på mellom 20 % og 30 %
 • Nedbetalingstid er maksimalt fem år

Smålån

 • Lån inntil 70 000 kroner
 • Rente på rundt 20 % til 30 %
 • Nedbetalingstid mellom ett til fem år, avhengig av hvor mye du låner

Mikrolån

 • Lån inntil 20 000 kroner
 • Rente på alt fra 100 % til 300 % eller mer
 • Nedbetalingstid fra én til seks måneder

Refinansiering av gjeld

 • Ofte tilbyr banker refinansiering på inntil 500 000 kroner eller 600 000 kroner
 • Renten varierer fra 5 % til 15 %, avhengig av om du stiller med sikkerhet
 • Nedbetalingstid inntil 15 år

Refinansiering med og uten sikkerhet

Om du skal betale ned eksisterende gjeld, har du flere lønnsomme muligheter. Benytter du smålån, mikrolån eller kredittkort for å erstatte eksisterende gjeld, vil du mest sannsynlig ikke komme i en bedre situasjon. Alternativene for de fleste er forbrukslån eller refinansiering. Hvor lønnsomt dette er vil avhenge av hva slags gjeld du har fra før. De aller fleste med gjeld som kredittkort eller smålån, vil spare mye på å refinansiere.

Refinansiere med sikkerhet

Om du ønsker å refinansiere gjelden din, har du flere muligheter. Den aller rimeligste løsningen vil være å refinansiere i boliglånet. Dette krever enten at du gir økt sikkerhet til banken, kan dokumentere verdiøkning på boligen eller at du har betalt ned en viss andel av lånet. Får du til å refinansiere i boliglånet, kan du ende med en rente på rundt 2 % på hele gjelden din.

Det er også mulig å refinansiere med sikkerhet uten boliglån. Har du bolig uten lån stiller du godt. Bolig er enkelt å taksere og stille som pant. Det er derimot ikke den eneste muligheten du har. Kravet til sikkerheten du gir banken er ofte at den skal være av samme eller høyere verdi enn lånet. Dermed kan du benytte andre ting av verdi. Det kan være ting som fritidseiendommer, tomter, båt eller bil.

Refinansiering med kausjonist

Om du ikke har egne eiendeler du kan stille som sikkerhet, kan en tredjepart stille sikkerhet for deg. Dette kalles en kausjonist. Ofte er det et familiemedlem eller andre som står deg nær som stiller som kausjonist. Det fungerer på samme måte som når du stiller sikkerhet selv. Forskjellen er at om du misligholder lånet ditt, er det en tredjepart som må nedbetale dette.

Refinansiere med forbrukslån

Mange har ikke muligheten til å stille sikkerhet eller kausjonist til lånet. Det betyr likevel ikke at du ikke kan refinansiere gjelden din. I så tilfelle kan du refinansiere med et forbrukslån. Forskjellen på et forbrukslån og refinansiering er nedbetalingstiden. Med et tradisjonelt forbrukslån, kan du få maksimalt fem års nedbetalingsperiode. Når du refinansierer, kan du derimot få opptil 15 års nedbetalingstid. Dette alene kan utgjøre en stor forskjell for mange som sliter med å betjene eksisterende gjeld.

 • Refinansiering gir lenger nedbetalingstid og bedre renter
 • Dersom du samler all gjeld under ett lån oppnår du ofte bedre vilkår

Har du mye gjeld i form av kredittkort, smålån eller annen dyr gjeld, vil et forbrukslån ofte være rimeligere. Renten ligger gjerne mer enn 10 % under renten på et kredittkort. Færre gebyrer er en annen fordel du får når du samler gjelden din på ett sted. Betaler du 30 kroner i gebyr hver måned på flere ulike lån, vil det fort bli store beløp hvert år. Ved å samle gjelden din på ett sted får du også langt bedre oversikt over økonomien din.

Oppsummering – er det lønnsomt å betale gjeld med forbrukslån?

Det vil stort sett alltid være lønnsomt å samle gjelden din på ett sted. Svært mange opplever bedre lånevilkår ved å erstatte gjeld med et nytt lån. Dette gjelder spesielt om du har dyr kredittkortgjeld eller smålån. Det mest lønnsomme er å refinansiere i boliglån eller andre lån med sikkerhet. Har du ikke mulighet til dette, kan du fortsatt spare mye på å refinansiere med et forbrukslån. Sammenlign de ulike mulighetene du har før du signerer en ny låneavtale.

Søke forbrukslån

Fellene du bør unngå når du tar opp forbrukslån

Et lån kan hjelpe deg gjøre det du ønsker nå! Det kan være seg at du ønsker å pusse opp kjøkkenet, kjøpe motorsykkel eller å reise på drømmeferien. Et lån kan gjøre dette til en realitet. Samtidig vet vi at forbrukslån kan ende opp med å bli dyrere enn vi trodde. Her er noen feller du bør unngå hvis du vil ha et rimeligere lån.

Du sammenligner ikke lånetilbydere

Forbrukslån er en type lån der du ikke stiller sikkerhet i eiendel til banken. Dette betyr at lånene allerede har høyere rente enn lån med sikkerhet. Det innebærer imidlertid ikke at alle usikrede lån er like dyre. Hvilke rente du får kan variere mye fra tilbyder til tilbyder.

Det er da svært viktig å sammenligne de ulike lånetilbydere. Ikke fall for fristelsen for å søke på det første og enkleste lånet. Etter at du allerede har brukt litt tid på å sammenligne, kan det være lurt å sende søknad til flere aktører. Da kan du selv velge det beste lånet etter at du har fått tilbudene.

Du overser den effektive renten

Nominell rente er bare en del av hva du faktisk må betale for lånet. Andre kostnader som etableringsgebyr og termingebyr kommer i tillegg. Derfor er det alltid best å se på den effektive renten når du sammenligner lån. Det er på denne måten du finner det billigste lånet.

Du tar opp et større lån enn du trenger

Det kan være fristende å ta opp et større lån enn det du egentlig trenger. Dette gjør at lånet blir dyrere enn nødvendig. Det er derfor lurt å være litt streng med seg selv, og bare ta opp så mye som du trenger.

Du tar opp flere forbrukslån

Du bør som nevnt aldri ta opp mer lån enn det du trenger. Samtidig bør du ikke ta opp mange mindre lån. Da må du sannsynlig ut med mer i renter og gebyrer. Planlegg derfor godt, slik at du vet hvor mye du realistisk sett trenger. Få alt på ett lån!

Du betaler ikke ned lånet så raskt du kan

Prøv å betale ned lånet så raskt du kan. Dersom du heller velger å spare eller bruke penger på andre ting, blir totalkostnadene mye høyere.

Avslutningsvis

Forbrukslån kan hjelpe oss å virkeliggjøre drømmer raskere. Unngår du fellene over, unngår du også de dyreste lånene. Bruk litt ekstra tid på å planlegge. Det kommer du ikke til å angre på.

Søke forbrukslån

Søke lån ved raskt behov for penger?

Du kan aldri være helt sikker på hva morgendagen bringer. Selv om ting går rundt i dag, er det ikke sikkert det fortsetter for alltid. Du kan gå raskt ned i inntekt uten tid til å forberede deg. Du kan også få store uforutsette utgifter som ikke kan vente. Må du forholde deg til begge situasjoner samtidig, kan det virkelig bli krise. Da kan et forbrukslån være redningen, inntil du har fått kontroll på økonomien igjen.

Forbrukslån når uhellet er ute

Et uhell kommer sjeldent med et forvarsel eller en sjanse til å forberede seg. Som regel skjer det også når det passer aller dårligst. Et uhell kan ofte ende opp med å koste deg dyrt. Ikke alle har full forsikring, og ikke alle uhell dekkes av forsikringen heller. I tillegg er det ikke alle som har nok penger på sparekonto når noe dukker opp. Det er én av grunnene til at mange søker om forbrukslån.

Skader på hjemmet

Dyre skader kan komme i mange former. Ikke alle skjer fordi du har vært uforsiktig eller planlagt dårlig. Det er også langt fra alle du kan fikse selv, eller finne en billig løsning på.

Vannskader er en stor utgift som går igjen i mange hjem. Disse oppstår som oftest på enten kjøkkenet eller badet. Mange opplever også lekkasjer i kjellere, og disse kan være lette å overse før det er for sent. For det første kan du bli nødt til å bytte ut rør, hvitevarer eller andre kilder til lekkasje. I tillegg kan du ende opp med ødelagte gulv, vegger og møbler. Dette er aldri gøy, og det er aldri billig.

Brann er noe vi alltid tenker at andre utsettes for, men aldri oss selv. Uansett hvor forsiktig du er i ditt eget hjem, kan det likevel oppstå plutselig. Elektronikk kan feile og lyn kan slå ned. Så lenge du kommer unna med liv og helse i behold, er du uansett heldig. Når røyken har lagt seg og du går tilbake til hverdagen, har du derimot utgifter å tenke på. Dyrebare eiendeler kan ha gått tapt. Selv om du skulle ha forsikring på noe av dette, så kommer selv dette med en egenandel. Et forbrukslån kan utgjøre en stor forskjell om du har vært uheldig.

 • Når uhellet først er ute, kan det fort bli dyrt
 • Selv innboforsikringer kommer med en egenandel

Ulykker eller sykdom som blir kostbart

Vi er heldige som bor i Norge. Dette er tross alt et relativt billig land å bli syk eller skade seg i. Mye av behandlingen og medisinene vi får dekkes av det offentlige. Det er likevel ikke alt som blir dekket. Om du i tillegg er sykemeldt i en periode, kan det tære på økonomien. Dessuten er det ikke all alternativ behandling som går under denne ordningen. Langvarig behandling kan bety ekstra utgifter over lang tid. Da bør du også være oppmerksom på rentene om du tar opp forbrukslån.

Det kan rett og slett bli mye på én gang om du skader deg eller blir brått syk. Kanskje du klarer alle de ekstra utgiftene som kommer. Men hva om du sitter igjen med for lite til de faste utgiftene etterpå?

I tillegg har du alle tjenestene som ikke er akutte, men som likevel er nødvendige. Tannlege er kanskje noe mange vegrer seg for å dra til. Dette er ikke bare fordi det kan føles skummelt og ubehagelig. Mye av grunnen er også at det ofte er svært dyrt. Jo mer du utsetter besøket, dess dyrere kan skadene bli. Da er det ikke så uvanlig at noen søker om forbrukslån når regningen kommer.

Forbrukslån når du mister inntekt

Du trenger heller ikke skade deg eller bli syk for å være uten arbeid en periode. For ikke å snakke om å miste jobben din for godt. Vi har heldigvis relativt gode vilkår for ansatte her til lands. Blir du avskjediget på dagen, skal det være en spesielt god grunn til det.

Ikke alle har faste ansettelser. Det er heller ikke alle som har en garanti for stillingsprosent. Bedrifter går under, og nedbemanninger skjer. Plutselig har noen ikke bruk for deg mer, selv om du fortsatt har bruk for lønnen. Du er ikke garantert å finne en ny ansettelse i løpet av oppsigelsesperioden. Forbrukslån kan være et alternativ til lønn om det er tilfellet, i hvert fall i en kort periode.

 • Det er mulig å søke om forbrukslån uten inntekt, men det er vanskeligere å få dette innvilget
 • Vær tidlig ute dersom du ønsker å søke om et større lånebeløp uten inntekt

Å dekke utgiftene med forbrukslån

Husleie eller nedbetaling på boliglån, strømregninger og telefonregninger. Bensin og avgifter på bilen, mat, drikke og klær. Ingen av disse utgiftene kan vente om du blir arbeidsløs. Om inntektene dine så vidt dekket alt dette før du plutselig sto uten, har du et problem.

Da bør du finne ut hvor lang tid det vil ta før du har en ny, fast inntekt. Deretter kan du regne ut hvor mye du vil trenge for å dekke utgifter i mellomtiden. Søker du om et forbrukslån på denne summen, kan problemet være løst. Bare husk at det skal være midlertidig.

Ikke en langsiktig løsning

Velger du derimot å erstatte lønn med lån, er historien en annen. Forbrukslånet ditt skal betales ned igjen, helst ikke i en veldig fjern fremtid. Du kan kanskje leve som før i en periode. Når lånet er brukt opp og fakturaene fortsatt kommer, har du derimot et problem. Da må du dekke nedbetalingene til banken i tillegg til alle de andre utgiftene. Kanskje du må ta opp et nytt lån for å komme deg på bena igjen. I lengden vil det derimot kunne gjøre saken enda verre.

Hvor kritisk bør det være for å ta opp forbrukslån

Hva med å ta opp et raskt og billig forbrukslån for å kose seg litt ekstra? Da kan du for eksempel spise ute litt oftere. Eller ta deg en liten ferie du ellers ikke ville hatt råd til. Eller kanskje handle litt ekstra i en periode. Det kan kanskje være fristende, men det er ikke et veldig langsiktig formål.

En avgjørelse bare du kan ta

Det betyr ikke at du kun bør ta opp forbrukslån når det er krise. Det betyr bare at du bør tenke nøye gjennom det først. Ikke lån mer enn du har bruk for. Lån heller ikke mer enn du vet at du kan betale tilbake.

Du bør også sammenligne ulike lån og banker på forhånd. Både renter, gebyrer og krav til sikkerhet kan variere veldig fra bank til bank. Leser du deg opp på forhånd, kan du være sikker på å få de beste vilkårene for din situasjon.